Αποθήκευση, φροντίδα και χειρισμός των μπαταριών σας

Οι μπαταρίες τροφοδοτούν τα πάντα, από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μέχρι τον συναγερμό καπνού ή τα παιχνίδια των παιδιών σας. Τηρείστε τα βασικά και δεν θα σας απασχολήσουν πέραν της εγκατάστασης, φερθείτε τους σωστά και θα σας ανταμείψουν με αξιόπιστη ενέργεια που διαρκεί!

Αυτές είναι μερικές από τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε:

ΠΡΕΠΕΙ:

 • να διαβάζετε τις οδηγίες της συσκευή σας πριν τοποθετήσετε τις μπαταρίες. Να χρησιμοποιείτε μόνο το μέγεθος και τον τύπο μπαταριών που καθορίζονται στις οδηγίες.
 • να εισάγετε τις μπαταρίες σωστά. Τηρήστε τα σύμβολα που υποδεικνύουν τον σωστό τρόπο τοποθέτησης του θετικού (+) και αρνητικού (-) πόλου των μπαταριών.
 • να διατηρείτε καθαρές τις επιφάνειες των επαφών των μπαταριών τρίβοντάς τις απαλά με μια καθαρή γόμα ή πανί.
 • να αφαιρείτε αμέσως τις εξαντλημένες μπαταρίες από τη συσκευή και να τις απορρίπτετε σωστά.
 • να αφαιρείτε όλες τις μπαταρίες από τη συσκευή ταυτόχρονα και να τις αλλάζετε με καινούργιες μπαταρίες ίδιου μεγέθους και τύπου.
 • να διαφυλάσσετε τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας απενεργοποιώντας τη συσκευή και αφαιρώντας τις μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και δεν αναμένετε να την χρησιμοποιήσετε για μεγάλη χρονική περίοδο.
 • να τηρείτε τη σωστή αποθήκευση των μπαταριών, διατηρώντας τις μπαταρίες σε δροσερό στεγνό μέρος με κανονική θερμοκρασία δωματίου. Δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε ψυγείο.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:

 • ΜΗ φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρη που φθάνουν τα παιδιά. Εάν τις καταπιούν, οι μπαταρίες μπορούν να σφηνώσουν στον οισοφάγο, όπου μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε μόλις δύο ώρες.
 • ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά -μπορεί να προκληθεί διαρροή ή έκρηξη.
 • ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε, συνθλίψετε, διατρυπήσετε ή, με οποιονδήποτε τρόπο, προκαλέσετε ζημιά στις μπαταρίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή ή έκρηξη.
 • ΜΗ μεταφέρετε ελεύθερες μπαταρίες στην τσέπη ή στην τσάντα σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, συνδετήρες, κ.λπ. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα της μπαταρίας και να προκληθεί υψηλή παραγωγή θερμότητας ή διαρροή.
 • ΜΗΝ επαναφορτίσετε μια μπαταρία εκτός κι αν είναι επισημασμένη ως «επαναφορτιζόμενη». Εάν προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενη (πρωτεύουσα) μπαταρία, μπορεί να προκληθεί διαρροή ή έκρηξη.
 • ΜΗ φυλάσσετε μπαταρίες ή συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες σε ζεστά μέρη - οι αυξημένες θερμοκρασίες μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της χωρητικότητας, διαρροή ή έκρηξη.
 • ΜΗ χρησιμοποιείτε παλιές και καινούργιες μπαταρίες μαζί. Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή ή έκρηξη, έχοντας ως αποτέλεσμα τον προσωπικό τραυματισμό ή τη ζημιά σε ιδιοκτησία.
 • ΜΗ δίνετε μπαταρίες σε μικρά παιδιά.